OSTALE USLUGE

Veterinarska inspekcija

Delegirana tijela, odnosno ovlaštena veterinarska inspekcija, mogu obavljati nadzor i kontrolu u prometu životinja i proizvodima životinjskog podrijetla.

Veterinarska stanica Prelog ovlaštena je za obavljanje svih usluga u ovom području. Naši veterinari imaju potrebne akreditacije za pružanje usluga:

  • nadzora i kontrole na liniji klanja (u klaonicama)
  • pregleda životinja prije klanja te izdavanja popratne dokumentacije
  • ocjene higijenske ispravnosti životinjskih proizvoda

Ovlašteni smo za provođenje službenih kontrola u objektima za proizvodnju hrane životinjskog podrijetla. Ovakvim se nadzorom provjerava sukladnost s propisima, a njegova učestalost za klaonice i distributere proizvoda određena je zakonom.

Kontaktirajte nas

Veterinarsko-poljoprivredna apoteka

U sklopu Veterinarske stanice Prelog nalazi se i veterinarsko-poljoprivredna apoteka firme kćeri Galivet u kojoj možete pronaći:

  • hranu, lijekove i dodatke prehrani za sve vrste životinja
  • sjemensku robu
  • sredstva za zaštitu bilja

Uz sve navedeno, u ljekarni možete nabaviti i konzumna jaja te jednodnevne piliće (na upit).

Kontaktirajte nas

DDD služba

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija (DDD služba) obavlja usluge:

  • dezinfekcije svih prostora i površina, čime se uklanjaju štetni mikroorganizmi
  • dezinsekcije, odnosno uništavanja insekata na raznim prostorima i proizvodima
  • deratizacije prostora, uklanjanja glodavaca pomoću neotrovnih (ljepila) i otrovnih (kemijskih preparata) metoda
Kontaktirajte nas

Skupljanje i prijevoz nusproizvoda

Nusproizvodi životinjskog podrijetla odnose se na cijela tijela i dijelove životinja koji nisu namijenjeni za ljudsku prehranu.

Zbrinjavanje ovakvog materijala zakonski je propisano, odnosno smije ga obavljati samo subjekt koji za to ima potrebnu dozvolu koju je izdalo nadležno ministarstvo. Na ovaj se način sprječavaju sve potencijalne kontaminacije (bolesti, zagađenja).

Galivet, tvrtka-kćer Veterinarske stanice Prelog, potkoncesionar je tvrtke Agroproteinka te nudi skupljanje i prijevoz materijala kategorije I – nusproizvode životinjskog podrijetla ili bilo koji materijal koji sadrži takve nusproizvode.

Kontaktirajte nas
ostale-usluge-transport